Amnesty Woudenberg

Amnesty groep Woudenberg

 

Wat is Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde organisatie die in 1961 is opgericht door de Londense advocaat Peter Benenson. De Nederlandse tak van Amnesty International is opgericht in 1968.  De internationale rechten van de mens bestaan al sinds 10 december 1948 nadat deze in een vergadering van de Verenigde Naties waren vastgelegd.

Amnesty komt  wereldwijd op voor de rechten van mensen, die gevangen worden gezet of veroordeeld worden bij voorbeeld vanwege hun geloof, het geven van hun mening, hun lidmaatschap van een vakbond, hun seksuele geaardheid. En die alleen maar wordt veroordeeld omdat een machthebber het niet bevalt, dat mensen anders denken dan deze machthebber zelf.

De werkgroep Amnesty Woudenberg een onderdeel van Amnesty Nederland. En dat is weer een onderdeel van Amnesty International (AI).

Wat doet de werkgroep Amnesty Woudenberg

Onze werkgroep probeert op meerdere manieren deze problematiek bij de Woudenbergers onder de aandacht te brengen.

Brieven schrijven naar regeringsleiders

Het schrijven van brieven naar regeringsleiders van landen waar de mensenrechten op grove wijze worden geschonden. Zo proberen we hen te laten merken dat de schendingen van de mens. Hoe meer ruchtbaarheid er gegeven wordt aan het slechte bestuur van dit soort leiders, hoe meer kans dat zij langzaam maar zeker hun bewind zullen gaan bijstellen.

Wij zorgen voor de brieven en u/jij hoeft ze alleen maar te ondertekenen en te versturen.

Gastlessen

Bij groep 7/8 van de basisscholen geven wij 1x per jaar een gastles over het werk van Amnesty.

Kerken

Elke 2e zondag van de maand worden er schrijf- en groetenacties gehouden door Amnesty Woudenberg in de protestantse en in de katholieke kerk te Woudenberg.

Wilt u weten wat wij dit jaar organiseren? Hou dan onze site en De Woudenberger in de gaten.